Εργασία Σπουδαστών

20

Στην παρακάτω παρουσίαση έχουμε την κατασκευή μίας ρυμουλκούμενης πλατφόρμας μεταφοράς τρακτέρ.Η κατασκευή έγινε στα πλαίσια του μαθήματος <Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (Ε)>  στην ειδικότητα <Τεχνικός Επισκευής & Συντήρησης Γεωργικών Μηχανημάτων>  υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτή Μηχανολόγου-Μηχανικού Ανδρέα Λεμποτέση.

Δείτε Εδώ τηνπαρουσίαση.

Δημοσιεύτηκε: 27/06/2018