Πληροφορίες- Δικαιολογητικά

Η Πρακτική Άσκηση των αποφοίτων  ΙΕΚ είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.Οι Απόφοιτοι Δημοσίων ΙΕΚ που δικαιούνται  Πρακτικής Άσκησης, για το διάστημα της καλύπτονται ασφαλιστικά για επαγγελματικό κίνδυνο με ποσοστό εισφοράς 1% επί του ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. σύμφωνα με την Ζ / 1802 /06-02-1996 ( ΦΕΚ 104,τ.Β? ) απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΠΘ, και κατά συνέπεια ο εργοδότης δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στον ασκούμενο, πέραν της αποδοχής και εποπτείας του έργου της πρακτικής του άσκησης.
Η έναρξη Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο την 1η και την 15η κάθε μήνα
Διακιολογητικά για την Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων ΙΕΚΟ απόφοιτος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην περιοχή της Αμαλιάδας, θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο Δημόσιο ΙΕΚ Αμαλιάδας μέχρι και 2 ημέρες πριν από την έναρξη της άσκησής του.Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έναρξη πρακτικής άσκησης.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (συμπληρώνεται από τον εργοδότη).
 2. ΑΙΤΗΣΗ (συμπληρώνεται στο ΙΕΚ από τον ενδιαφερόμενο).
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΒΕΚ): (Φωτοτυπία επικυρωμένη).
 4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Φωτοτυπία επικυρωμένη).
 5. ΑΦΜ & ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. (Φωτοτυπία σχετικού εγγράφου της Δ.Ο.Υ. ).
 6. ΑΜΚΑ ( Φωτουπία σχετικού εγγράφου).
 7. ΑΜΑ (ΙΚΑ) (εφόσον δεν υπάρχει, ο απόφοιτος θα πρέπει να πάρει νέο ΑΜΑ από  κατάστημα του ΙΚΑ αφού πρώτα εκδοθεί η απόφαση έγκριση έναρξης της πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ Αμαλιάδας)
 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των 4 (ή 2 ανάλογα με την ειδικότητα) εξαμήνων και χορηγείται από το ΙΕΚ αποφοίτησης.
 9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ. (Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου).

Προαιρετικά Δικαιολογητικά (Για μοριοδότηση της Επιδότησης)

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  1. Άτομα με Αναπηρία (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής).
  2. Αναπηρία γονέων (κάτω των 24 ετών), τέκνου, συζύγου. (Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής).
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  1. Ατομικό ή οικογενειακό Εκκαθαριστικό Εφορίας μέχρι 12.000 Ευρώ, για ασκουμένους κάτω των 24 ετών
  2. Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας μέχρι 12.000 για άνω των 24 ετών ατομικό).
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  1. Ορφάνια ενός ή δύο γονέων για ασκουμένους κάτω των 24 ετών (Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του ιδίου και Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του γονέα).
  2. Μέλος Πολύτεκνης ή Τρίτεκνης ή Μονογενεϊκής Οικογένειας. (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
  1. Κάτοικοι δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. (Βεβαίωση από τον Δήμο).
  2. Κάτοικοι περιοχών που έχουν τεθεί σε κατάσταση ανάγκης (Σεισμόπληκτοι, Πλημμυροπαθείς κλπ). (Βεβαίωση από τον Δήμο).

Στην συνέχεια θα παραλάβει:

1.Την Aπόφαση έγκρισης έναρξης πρακτικής Άσκησης με την οποία πιστοποιείται ότι πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση και την οποία πρέπει να φέρει μαζί του τις ώρες της άσκησης του.

2.Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης στο οποίο θα συμπληρώνει καθημερινά ο ίδιος τις εργασίες που πραγματοποιεί στην άσκηση του και εβδομαδιαίως ο εργοδότης τις επιδόσεις του.

 

Δικαιολογητικά για την λήξη της πρακτικής άσκησης

Ο πρακτικά ασκούμενος με την λήξη της πρακτικής άσκησης προσκομίζει στο ΙΕΚ:

 1. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ( συμπληρωμένο από τον ασκούμενο και υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και από τον εργοδότη).
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (το έντυπο συμπληρώνεται από τον εργοδότη).
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (το έντυπο συμπληρώνεται στο ΙΕΚ από τον ενδιαφερόμενο).

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης ενημερώνετε αμέσως το Ι.Ε.Κ

2. Ο πρακτικά ασκούμενος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης κατά το χρονικό διάστημα που κάνει την πρακτική του.

3. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική* και αποτελεί προϋπόθεση για τη απόκτηση ΒΕΚ και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

4. Οι ασκούμενοι δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη.
5. Ο εργοδότης δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης (ΦΕΚ 104, τ.Β /22-2-1996).
6. Το ωράριο εργασίας είναι εξάωρο (6) ? οκτάωρο (8) ημερησίως πρωί ή απόγευμα ποτέ όμως νύχτα.
7. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.
8. Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Πρακτικής Άσκησης δεν μπορούν να απουσιάσουν περισσότερες από δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες. (Εάν ο ασκούμενος απουσιάσει για περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες, η πρακτική άσκηση διακόπτεται αυτόματα).
9. Δεν επιτρέπεται ο ασκούμενος να αλλάζει εργοδότη παρά μόνο αν συντρέχει σοβαρότατος λόγος. (απαιτείται τεκμηρίωση της αλλαγής και σχετική έγκριση από το Ι.Ε.Κ)

ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘ? ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΚ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ  ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ